company

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS

1251 OSLO

Avkastning på egenkapital
4,06 %
Likviditetsgrad
0,5
Gjeldsgrad
1,67
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter12 482 000
Årsresultat130 000
Sum eiendeler11 141 000
Sum egenkapital3 199 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter12 482 000
Sum driftskostnader12 045 000
Driftsresultat437 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader307 000
Netto finans−307 000
Resultat før skatt130 000
Skattekostnad0
Årsresultat130 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler9 840 000
Sum omløpsmidler1 301 000
Sum eiendeler11 141 000
Sum opptjent egenkapital835 000
Sum egenkapital3 199 000
Sum langsiktig gjeld5 340 000
Sum kortsiktig gjeld2 602 000
Sum egenkapital og gjeld11 141 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt12 482 000
Sum driftsinntekter12 482 000
Varekostnad0
Lønnskostnad9 763 000
Ordinære avskrivninger528 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader12 045 000
Driftsresultat437 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader307 000
Netto finans−307 000
Sum utbytte0
Årsresultat130 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler115 000
Fast eiendom9 584 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar141 000
Sum varige driftsmidler9 725 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler9 840 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post469 000
Sum omløpsmidler1 301 000
Sum eiendeler11 141 000
Sum egenkapital3 199 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld5 340 000
Kortsiktig gjeld239 000
Skyldig offentlige avgifter574 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 786 000
Sum kortsiktig gjeld2 602 000
Sum egenkapital og gjeld11 141 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital4,06 %
Gjeldsgrad1,67
Driftsmargin3,5 %
Likviditetsgrad0,5
Syklisk likviditetsgrad0,5
Egenkapitalandel0,29
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English