company

THOMAS ERIK EKJORD AS

1346 GJETTUM

Avkastning på egenkapital
−504,76 %
Likviditetsgrad
1,32
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter913 000
Årsresultat−318 000
Sum eiendeler235 000
Sum egenkapital63 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter913 000
Sum driftskostnader1 208 000
Driftsresultat−294 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader0
Netto finans2 000
Resultat før skatt−292 000
Skattekostnad25 000
Årsresultat−318 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler8 000
Sum omløpsmidler227 000
Sum eiendeler235 000
Sum opptjent egenkapital33 000
Sum egenkapital63 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld172 000
Sum egenkapital og gjeld235 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter913 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter913 000
Varekostnad50 000
Lønnskostnad892 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 208 000
Driftsresultat−294 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader0
Netto finans2 000
Sum utbytte0
Årsresultat−318 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler8 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler8 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post169 000
Sum omløpsmidler227 000
Sum eiendeler235 000
Sum egenkapital63 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld9 000
Skyldig offentlige avgifter56 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld81 000
Sum kortsiktig gjeld172 000
Sum egenkapital og gjeld235 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−504,76 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−32,2 %
Likviditetsgrad1,32
Syklisk likviditetsgrad1,32
Egenkapitalandel0,27
Bruttomargin94,52 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English