company

VOLLEBRÅTEN AS

0668 OSLO

Avkastning på egenkapital
−0,53 %
Likviditetsgrad
6,25
Gjeldsgrad
1,65
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter247 000
Årsresultat−14 000
Sum eiendeler7 136 000
Sum egenkapital2 665 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter247 000
Sum driftskostnader269 000
Driftsresultat−23 000
Sum finansinntekter5 000
Sum finanskostnader0
Netto finans5 000
Resultat før skatt−18 000
Skattekostnad−4 000
Årsresultat−14 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler6 687 000
Sum omløpsmidler450 000
Sum eiendeler7 136 000
Sum opptjent egenkapital−143 000
Sum egenkapital2 665 000
Sum langsiktig gjeld4 400 000
Sum kortsiktig gjeld72 000
Sum egenkapital og gjeld7 136 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt247 000
Sum driftsinntekter247 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger34 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader269 000
Driftsresultat−23 000
Sum finansinntekter5 000
Sum finanskostnader0
Netto finans5 000
Sum utbytte0
Årsresultat−14 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler487 000
Fast eiendom6 199 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler6 199 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler6 687 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post124 000
Sum omløpsmidler450 000
Sum eiendeler7 136 000
Sum egenkapital2 665 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld4 400 000
Kortsiktig gjeld71 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 000
Sum kortsiktig gjeld72 000
Sum egenkapital og gjeld7 136 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−0,53 %
Gjeldsgrad1,65
Driftsmargin−9,31 %
Likviditetsgrad6,25
Syklisk likviditetsgrad6,25
Egenkapitalandel0,37
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English