company

ÅRDAL UTVIKLING

6884 ØVRE ÅRDAL

Avkastning på egenkapital
80,66 %
Likviditetsgrad
0,37
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter12 802 000
Årsresultat4 055 000
Sum eiendeler7 113 000
Sum egenkapital5 027 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter12 802 000
Sum driftskostnader8 764 000
Driftsresultat4 038 000
Sum finansinntekter18 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans17 000
Resultat før skatt4 055 000
Skattekostnad0
Årsresultat4 055 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler6 336 000
Sum omløpsmidler777 000
Sum eiendeler7 113 000
Sum opptjent egenkapital4 007 000
Sum egenkapital5 027 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld2 086 000
Sum egenkapital og gjeld7 113 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter3 200 000
Annen driftsinntekt9 602 000
Sum driftsinntekter12 802 000
Varekostnad0
Lønnskostnad2 554 000
Ordinære avskrivninger48 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader8 764 000
Driftsresultat4 038 000
Sum finansinntekter18 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans17 000
Sum utbytte0
Årsresultat4 055 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar46 000
Sum varige driftsmidler46 000
Sum finansielle anleggsmidler6 290 000
Sum anleggsmidler6 336 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post137 000
Sum omløpsmidler777 000
Sum eiendeler7 113 000
Sum egenkapital5 027 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld933 000
Skyldig offentlige avgifter195 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld635 000
Sum kortsiktig gjeld2 086 000
Sum egenkapital og gjeld7 113 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital80,66 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin31,54 %
Likviditetsgrad0,37
Syklisk likviditetsgrad0,37
Egenkapitalandel0,71
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English