company

ØRNES FYSIKALSKE INSTITUTT AS

8150 ØRNES

Avkastning på egenkapital
−5,14 %
Likviditetsgrad
0,48
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 491 000
Årsresultat−340 000
Sum eiendeler6 943 000
Sum egenkapital6 612 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 491 000
Sum driftskostnader1 777 000
Driftsresultat714 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader901 000
Netto finans−901 000
Resultat før skatt−187 000
Skattekostnad153 000
Årsresultat−340 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler6 785 000
Sum omløpsmidler158 000
Sum eiendeler6 943 000
Sum opptjent egenkapital6 562 000
Sum egenkapital6 612 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld331 000
Sum egenkapital og gjeld6 943 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter290 000
Annen driftsinntekt2 200 000
Sum driftsinntekter2 491 000
Varekostnad0
Lønnskostnad1 007 000
Ordinære avskrivninger5 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 777 000
Driftsresultat714 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader901 000
Netto finans−901 000
Sum utbytte0
Årsresultat−340 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom21 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar43 000
Sum varige driftsmidler64 000
Sum finansielle anleggsmidler6 721 000
Sum anleggsmidler6 785 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post146 000
Sum omløpsmidler158 000
Sum eiendeler6 943 000
Sum egenkapital6 612 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld15 000
Skyldig offentlige avgifter35 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld128 000
Sum kortsiktig gjeld331 000
Sum egenkapital og gjeld6 943 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−5,14 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin28,66 %
Likviditetsgrad0,48
Syklisk likviditetsgrad0,48
Egenkapitalandel0,95
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English