company

FORSVARSMUSEETS VENNER

0015 OSLO

Avkastning på egenkapital
−15,03 %
Likviditetsgrad
158,33
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2019
Sum driftsinntekter281 000
Årsresultat−142 000
Sum eiendeler950 000
Sum egenkapital945 000
Resultatregnskap (NOK)2019
Sum driftsinntekter281 000
Sum driftskostnader197 000
Driftsresultat−160 000
Sum finansinntekter19 000
Sum finanskostnader0
Netto finans19 000
Resultat før skatt−142 000
Skattekostnad0
Årsresultat−142 000
Balanseregnskap (NOK)2019
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler950 000
Sum eiendeler950 000
Sum opptjent egenkapital0
Sum egenkapital945 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld6 000
Sum egenkapital og gjeld950 000
Kontantstrøm (NOK)2019
Sum salgsinntekter54 000
Annen driftsinntekt227 000
Sum driftsinntekter281 000
Varekostnad197 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader197 000
Driftsresultat−160 000
Sum finansinntekter19 000
Sum finanskostnader0
Netto finans19 000
Sum utbytte0
Årsresultat−142 000
Balansedetaljer (NOK)2019
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager237 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post710 000
Sum omløpsmidler950 000
Sum eiendeler950 000
Sum egenkapital945 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter4 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 000
Sum kortsiktig gjeld6 000
Sum egenkapital og gjeld950 000
Finansielle nøkkeltall2019
Avkastning på egenkapital−15,03 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−56,94 %
Likviditetsgrad158,33
Syklisk likviditetsgrad−4,11
Egenkapitalandel0,99
Bruttomargin29,89 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English