company

HELLVIKSPLITT AS

4375 HELLVIK

Avkastning på egenkapital
28,08 %
Likviditetsgrad
2,72
Gjeldsgrad
0,21
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 766 000
Årsresultat1 926 000
Sum eiendeler11 431 000
Sum egenkapital6 859 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 766 000
Sum driftskostnader1 523 000
Driftsresultat2 243 000
Sum finansinntekter179 000
Sum finanskostnader0
Netto finans179 000
Resultat før skatt2 422 000
Skattekostnad497 000
Årsresultat1 926 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler2 954 000
Sum omløpsmidler8 476 000
Sum eiendeler11 431 000
Sum opptjent egenkapital6 759 000
Sum egenkapital6 859 000
Sum langsiktig gjeld1 450 000
Sum kortsiktig gjeld3 121 000
Sum egenkapital og gjeld11 431 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter3 766 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter3 766 000
Varekostnad775 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger194 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 523 000
Driftsresultat2 243 000
Sum finansinntekter179 000
Sum finanskostnader0
Netto finans179 000
Sum utbytte2 000 000
Årsresultat1 926 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler204 000
Fast eiendom1 669 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler1 669 000
Sum finansielle anleggsmidler1 081 000
Sum anleggsmidler2 954 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post2 740 000
Sum omløpsmidler8 476 000
Sum eiendeler11 431 000
Sum egenkapital6 859 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 450 000
Kortsiktig gjeld1 000
Skyldig offentlige avgifter12 000
Sum utbytte2 000 000
Annen kortsiktig gjeld606 000
Sum kortsiktig gjeld3 121 000
Sum egenkapital og gjeld11 431 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital28,08 %
Gjeldsgrad0,21
Driftsmargin59,56 %
Likviditetsgrad2,72
Syklisk likviditetsgrad2,72
Egenkapitalandel0,6
Bruttomargin79,42 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English