company

DOMETIC NORWAY AS

3262 LARVIK

Avkastning på egenkapital
18,97 %
Likviditetsgrad
3,53
Gjeldsgrad
0,03
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter56 516 000
Årsresultat5 754 000
Sum eiendeler43 210 000
Sum egenkapital30 329 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter56 516 000
Sum driftskostnader49 737 000
Driftsresultat6 779 000
Sum finansinntekter943 000
Sum finanskostnader206 000
Netto finans737 000
Resultat før skatt7 516 000
Skattekostnad1 762 000
Årsresultat5 754 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler932 000
Sum omløpsmidler42 277 000
Sum eiendeler43 210 000
Sum opptjent egenkapital29 829 000
Sum egenkapital30 329 000
Sum langsiktig gjeld892 000
Sum kortsiktig gjeld11 989 000
Sum egenkapital og gjeld43 210 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter56 392 000
Annen driftsinntekt124 000
Sum driftsinntekter56 516 000
Varekostnad31 577 000
Lønnskostnad7 530 000
Ordinære avskrivninger168 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader49 737 000
Driftsresultat6 779 000
Sum finansinntekter943 000
Sum finanskostnader206 000
Netto finans737 000
Sum utbytte5 754 000
Årsresultat5 754 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler523 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar409 000
Sum varige driftsmidler409 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler932 000
Varelager6 067 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post253 000
Sum omløpsmidler42 277 000
Sum eiendeler43 210 000
Sum egenkapital30 329 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld892 000
Kortsiktig gjeld306 000
Skyldig offentlige avgifter2 383 000
Sum utbytte5 754 000
Annen kortsiktig gjeld7 712 000
Sum kortsiktig gjeld11 989 000
Sum egenkapital og gjeld43 210 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital18,97 %
Gjeldsgrad0,03
Driftsmargin11,99 %
Likviditetsgrad3,53
Syklisk likviditetsgrad7,14
Egenkapitalandel0,7
Bruttomargin44,13 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English