company

MUSIKK-MILJØ A/S

5015 BERGEN

Avkastning på egenkapital
11,79 %
Likviditetsgrad
1,59
Gjeldsgrad
0,16
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter33 957 000
Årsresultat756 000
Sum eiendeler18 152 000
Sum egenkapital6 414 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter33 957 000
Sum driftskostnader32 745 000
Driftsresultat1 212 000
Sum finansinntekter118 000
Sum finanskostnader308 000
Netto finans−190 000
Resultat før skatt1 022 000
Skattekostnad266 000
Årsresultat756 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 121 000
Sum omløpsmidler17 030 000
Sum eiendeler18 152 000
Sum opptjent egenkapital5 214 000
Sum egenkapital6 414 000
Sum langsiktig gjeld1 048 000
Sum kortsiktig gjeld10 690 000
Sum egenkapital og gjeld18 152 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter33 949 000
Annen driftsinntekt8 000
Sum driftsinntekter33 957 000
Varekostnad22 031 000
Lønnskostnad6 218 000
Ordinære avskrivninger433 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader32 745 000
Driftsresultat1 212 000
Sum finansinntekter118 000
Sum finanskostnader308 000
Netto finans−190 000
Sum utbytte0
Årsresultat756 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler162 000
Fast eiendom878 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar81 000
Sum varige driftsmidler959 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler1 121 000
Varelager9 223 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post3 017 000
Sum omløpsmidler17 030 000
Sum eiendeler18 152 000
Sum egenkapital6 414 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 048 000
Kortsiktig gjeld5 040 000
Skyldig offentlige avgifter2 334 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld3 049 000
Sum kortsiktig gjeld10 690 000
Sum egenkapital og gjeld18 152 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital11,79 %
Gjeldsgrad0,16
Driftsmargin3,57 %
Likviditetsgrad1,59
Syklisk likviditetsgrad11,61
Egenkapitalandel0,35
Bruttomargin35,12 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English