company

AS VELARA

5382 SKOGSVÅG

Avkastning på egenkapital
13,2 %
Likviditetsgrad
102,79
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat2 198 000
Sum eiendeler16 725 000
Sum egenkapital16 652 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader3 000
Driftsresultat−3 000
Sum finansinntekter2 275 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans2 274 000
Resultat før skatt2 271 000
Skattekostnad73 000
Årsresultat2 198 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler9 221 000
Sum omløpsmidler7 504 000
Sum eiendeler16 725 000
Sum opptjent egenkapital12 782 000
Sum egenkapital16 652 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld73 000
Sum egenkapital og gjeld16 725 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader3 000
Driftsresultat−3 000
Sum finansinntekter2 275 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans2 274 000
Sum utbytte0
Årsresultat2 198 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler9 221 000
Sum anleggsmidler9 221 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post7 504 000
Sum omløpsmidler7 504 000
Sum eiendeler16 725 000
Sum egenkapital16 652 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld73 000
Sum egenkapital og gjeld16 725 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital13,2 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad102,79
Syklisk likviditetsgrad102,79
Egenkapitalandel1
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English