company

SJUR MADSEN CONSULT AS

1405 LANGHUS

Avkastning på egenkapital
0,51 %
Likviditetsgrad
1,72
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 775 000
Årsresultat5 000
Sum eiendeler1 433 000
Sum egenkapital987 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 775 000
Sum driftskostnader2 771 000
Driftsresultat5 000
Sum finansinntekter4 000
Sum finanskostnader0
Netto finans4 000
Resultat før skatt9 000
Skattekostnad4 000
Årsresultat5 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler666 000
Sum omløpsmidler768 000
Sum eiendeler1 433 000
Sum opptjent egenkapital887 000
Sum egenkapital987 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld447 000
Sum egenkapital og gjeld1 433 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter2 775 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter2 775 000
Varekostnad176 000
Lønnskostnad1 981 000
Ordinære avskrivninger21 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 771 000
Driftsresultat5 000
Sum finansinntekter4 000
Sum finanskostnader0
Netto finans4 000
Sum utbytte120 000
Årsresultat5 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar71 000
Sum varige driftsmidler71 000
Sum finansielle anleggsmidler595 000
Sum anleggsmidler666 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post479 000
Sum omløpsmidler768 000
Sum eiendeler1 433 000
Sum egenkapital987 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld29 000
Skyldig offentlige avgifter210 000
Sum utbytte120 000
Annen kortsiktig gjeld207 000
Sum kortsiktig gjeld447 000
Sum egenkapital og gjeld1 433 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital0,51 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin0,18 %
Likviditetsgrad1,72
Syklisk likviditetsgrad1,72
Egenkapitalandel0,69
Bruttomargin93,66 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English