company

STEPCHANGE AS

4636 KRISTIANSAND S

Avkastning på egenkapital
−92,41 %
Likviditetsgrad
1,1
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter9 773 000
Årsresultat−657 000
Sum eiendeler6 258 000
Sum egenkapital711 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter9 773 000
Sum driftskostnader10 595 000
Driftsresultat−823 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader19 000
Netto finans−18 000
Resultat før skatt−842 000
Skattekostnad−185 000
Årsresultat−657 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler180 000
Sum omløpsmidler6 078 000
Sum eiendeler6 258 000
Sum opptjent egenkapital−2 389 000
Sum egenkapital711 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld5 547 000
Sum egenkapital og gjeld6 258 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter7 831 000
Annen driftsinntekt1 942 000
Sum driftsinntekter9 773 000
Varekostnad6 351 000
Lønnskostnad2 885 000
Ordinære avskrivninger158 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader10 595 000
Driftsresultat−823 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader19 000
Netto finans−18 000
Sum utbytte0
Årsresultat−657 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler180 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler180 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post790 000
Sum omløpsmidler6 078 000
Sum eiendeler6 258 000
Sum egenkapital711 000
Kortsiktig konserngjeld479 000
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld3 957 000
Skyldig offentlige avgifter144 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld967 000
Sum kortsiktig gjeld5 547 000
Sum egenkapital og gjeld6 258 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−92,41 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−8,42 %
Likviditetsgrad1,1
Syklisk likviditetsgrad1,1
Egenkapitalandel0,11
Bruttomargin35,01 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English