company

BYGGMESTRENE ÅRNES AS

3032 DRAMMEN

Avkastning på egenkapital
−0,29 %
Likviditetsgrad
2,14
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter8 723 000
Årsresultat−23 000
Sum eiendeler10 412 000
Sum egenkapital7 965 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter8 723 000
Sum driftskostnader8 828 000
Driftsresultat−105 000
Sum finansinntekter107 000
Sum finanskostnader25 000
Netto finans82 000
Resultat før skatt−23 000
Skattekostnad0
Årsresultat−23 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler5 176 000
Sum omløpsmidler5 236 000
Sum eiendeler10 412 000
Sum opptjent egenkapital7 602 000
Sum egenkapital7 965 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld2 447 000
Sum egenkapital og gjeld10 412 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter8 723 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter8 723 000
Varekostnad5 676 000
Lønnskostnad2 441 000
Ordinære avskrivninger60 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader8 828 000
Driftsresultat−105 000
Sum finansinntekter107 000
Sum finanskostnader25 000
Netto finans82 000
Sum utbytte0
Årsresultat−23 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar96 000
Sum varige driftsmidler96 000
Sum finansielle anleggsmidler5 080 000
Sum anleggsmidler5 176 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post70 000
Sum omløpsmidler5 236 000
Sum eiendeler10 412 000
Sum egenkapital7 965 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld1 213 000
Skyldig offentlige avgifter153 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 081 000
Sum kortsiktig gjeld2 447 000
Sum egenkapital og gjeld10 412 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−0,29 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−1,2 %
Likviditetsgrad2,14
Syklisk likviditetsgrad2,14
Egenkapitalandel0,76
Bruttomargin34,93 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English