company

KROGEDAL & THINGBØ AS

4316 SANDNES

Avkastning på egenkapital
10,05 %
Likviditetsgrad
2,49
Gjeldsgrad
0,2
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter19 464 000
Årsresultat829 000
Sum eiendeler12 648 000
Sum egenkapital8 245 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter19 464 000
Sum driftskostnader18 200 000
Driftsresultat1 263 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader72 000
Netto finans−71 000
Resultat før skatt1 192 000
Skattekostnad363 000
Årsresultat829 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler5 714 000
Sum omløpsmidler6 934 000
Sum eiendeler12 648 000
Sum opptjent egenkapital8 145 000
Sum egenkapital8 245 000
Sum langsiktig gjeld1 621 000
Sum kortsiktig gjeld2 782 000
Sum egenkapital og gjeld12 648 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter19 326 000
Annen driftsinntekt137 000
Sum driftsinntekter19 464 000
Varekostnad5 593 000
Lønnskostnad7 124 000
Ordinære avskrivninger296 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader18 200 000
Driftsresultat1 263 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader72 000
Netto finans−71 000
Sum utbytte150 000
Årsresultat829 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler1 487 000
Inventar650 000
Sum varige driftsmidler2 137 000
Sum finansielle anleggsmidler3 577 000
Sum anleggsmidler5 714 000
Varelager2 059 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 134 000
Sum omløpsmidler6 934 000
Sum eiendeler12 648 000
Sum egenkapital8 245 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 621 000
Kortsiktig gjeld698 000
Skyldig offentlige avgifter685 000
Sum utbytte150 000
Annen kortsiktig gjeld911 000
Sum kortsiktig gjeld2 782 000
Sum egenkapital og gjeld12 648 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital10,05 %
Gjeldsgrad0,2
Driftsmargin6,49 %
Likviditetsgrad2,49
Syklisk likviditetsgrad9,59
Egenkapitalandel0,65
Bruttomargin71,26 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English