company

BORETTSLAGET THORVALD MEYERSGATE 48

0569 OSLO

Avkastning på egenkapital
6,74 %
Likviditetsgrad
11,43
Gjeldsgrad
1,65
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter597 000
Årsresultat199 000
Sum eiendeler7 829 000
Sum egenkapital2 951 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter597 000
Sum driftskostnader393 000
Driftsresultat204 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader5 000
Netto finans−5 000
Resultat før skatt199 000
Skattekostnad0
Årsresultat199 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler7 669 000
Sum omløpsmidler160 000
Sum eiendeler7 829 000
Sum opptjent egenkapital2 938 000
Sum egenkapital2 951 000
Sum langsiktig gjeld4 864 000
Sum kortsiktig gjeld14 000
Sum egenkapital og gjeld7 829 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter452 000
Annen driftsinntekt145 000
Sum driftsinntekter597 000
Varekostnad0
Lønnskostnad40 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader393 000
Driftsresultat204 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader5 000
Netto finans−5 000
Sum utbytte0
Årsresultat199 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom7 669 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler7 669 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler7 669 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post145 000
Sum omløpsmidler160 000
Sum eiendeler7 829 000
Sum egenkapital2 951 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld4 864 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld14 000
Sum kortsiktig gjeld14 000
Sum egenkapital og gjeld7 829 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital6,74 %
Gjeldsgrad1,65
Driftsmargin34,17 %
Likviditetsgrad11,43
Syklisk likviditetsgrad11,43
Egenkapitalandel0,38
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English