company

EURORESINS SCANDINAVIA AS

3112 TØNSBERG

Avkastning på egenkapital
−172,43 %
Likviditetsgrad
1,06
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter17 314 000
Årsresultat−2 076 000
Sum eiendeler20 225 000
Sum egenkapital1 204 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter17 314 000
Sum driftskostnader18 813 000
Driftsresultat−1 498 000
Sum finansinntekter775 000
Sum finanskostnader1 353 000
Netto finans−578 000
Resultat før skatt−2 076 000
Skattekostnad0
Årsresultat−2 076 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler20 225 000
Sum eiendeler20 225 000
Sum opptjent egenkapital−16 796 000
Sum egenkapital1 204 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld19 021 000
Sum egenkapital og gjeld20 225 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter17 314 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter17 314 000
Varekostnad13 148 000
Lønnskostnad1 889 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader18 813 000
Driftsresultat−1 498 000
Sum finansinntekter775 000
Sum finanskostnader1 353 000
Netto finans−578 000
Sum utbytte0
Årsresultat−2 076 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager3 041 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post3 905 000
Sum omløpsmidler20 225 000
Sum eiendeler20 225 000
Sum egenkapital1 204 000
Kortsiktig konserngjeld17 160 000
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld896 000
Skyldig offentlige avgifter399 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld567 000
Sum kortsiktig gjeld19 021 000
Sum egenkapital og gjeld20 225 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−172,43 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−8,65 %
Likviditetsgrad1,06
Syklisk likviditetsgrad1,27
Egenkapitalandel0,06
Bruttomargin24,06 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English