company

JØLSTAD BEGRAVELSESBYRÅ - HAMMERFEST BEGRAVELSESBYRÅ AS

9600 HAMMERFEST

Avkastning på egenkapital
20,18 %
Likviditetsgrad
2,83
Gjeldsgrad
1,76
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter7 610 000
Årsresultat413 000
Sum eiendeler6 288 000
Sum egenkapital2 047 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter7 610 000
Sum driftskostnader6 950 000
Driftsresultat661 000
Sum finansinntekter4 000
Sum finanskostnader134 000
Netto finans−130 000
Resultat før skatt531 000
Skattekostnad118 000
Årsresultat413 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler4 468 000
Sum omløpsmidler1 820 000
Sum eiendeler6 288 000
Sum opptjent egenkapital1 947 000
Sum egenkapital2 047 000
Sum langsiktig gjeld3 597 000
Sum kortsiktig gjeld643 000
Sum egenkapital og gjeld6 288 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter7 350 000
Annen driftsinntekt260 000
Sum driftsinntekter7 610 000
Varekostnad2 758 000
Lønnskostnad2 410 000
Ordinære avskrivninger374 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader6 950 000
Driftsresultat661 000
Sum finansinntekter4 000
Sum finanskostnader134 000
Netto finans−130 000
Sum utbytte0
Årsresultat413 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom1 489 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar2 815 000
Sum varige driftsmidler4 303 000
Sum finansielle anleggsmidler165 000
Sum anleggsmidler4 468 000
Varelager71 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post942 000
Sum omløpsmidler1 820 000
Sum eiendeler6 288 000
Sum egenkapital2 047 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld3 597 000
Kortsiktig gjeld400 000
Skyldig offentlige avgifter98 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld119 000
Sum kortsiktig gjeld643 000
Sum egenkapital og gjeld6 288 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital20,18 %
Gjeldsgrad1,76
Driftsmargin8,69 %
Likviditetsgrad2,83
Syklisk likviditetsgrad3,18
Egenkapitalandel0,33
Bruttomargin63,76 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English