company

ROSETTI SKO AS

6415 MOLDE

Avkastning på egenkapital
11,46 %
Likviditetsgrad
2,51
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter11 302 000
Årsresultat1 075 000
Sum eiendeler13 316 000
Sum egenkapital9 379 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter11 302 000
Sum driftskostnader9 995 000
Driftsresultat1 307 000
Sum finansinntekter78 000
Sum finanskostnader6 000
Netto finans72 000
Resultat før skatt1 378 000
Skattekostnad303 000
Årsresultat1 075 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 449 000
Sum omløpsmidler9 867 000
Sum eiendeler13 316 000
Sum opptjent egenkapital9 279 000
Sum egenkapital9 379 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld3 937 000
Sum egenkapital og gjeld13 316 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter11 302 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter11 302 000
Varekostnad5 312 000
Lønnskostnad2 047 000
Ordinære avskrivninger14 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader9 995 000
Driftsresultat1 307 000
Sum finansinntekter78 000
Sum finanskostnader6 000
Netto finans72 000
Sum utbytte1 000 000
Årsresultat1 075 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler80 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler3 369 000
Sum anleggsmidler3 449 000
Varelager4 515 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post4 912 000
Sum omløpsmidler9 867 000
Sum eiendeler13 316 000
Sum egenkapital9 379 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld1 119 000
Skyldig offentlige avgifter388 000
Sum utbytte1 000 000
Annen kortsiktig gjeld1 158 000
Sum kortsiktig gjeld3 937 000
Sum egenkapital og gjeld13 316 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital11,46 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin11,56 %
Likviditetsgrad2,51
Syklisk likviditetsgrad−17,07
Egenkapitalandel0,7
Bruttomargin53 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English