company

MÅLØY EIENDOM AS

6700 MÅLØY

Avkastning på egenkapital
−5,95 %
Likviditetsgrad
9,82
Gjeldsgrad
−1,81
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter203 000
Årsresultat52 000
Sum eiendeler762 000
Sum egenkapital−874 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter203 000
Sum driftskostnader123 000
Driftsresultat80 000
Sum finansinntekter8 000
Sum finanskostnader35 000
Netto finans−27 000
Resultat før skatt52 000
Skattekostnad0
Årsresultat52 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler202 000
Sum omløpsmidler560 000
Sum eiendeler762 000
Sum opptjent egenkapital−974 000
Sum egenkapital−874 000
Sum langsiktig gjeld1 579 000
Sum kortsiktig gjeld57 000
Sum egenkapital og gjeld762 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt203 000
Sum driftsinntekter203 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger14 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader123 000
Driftsresultat80 000
Sum finansinntekter8 000
Sum finanskostnader35 000
Netto finans−27 000
Sum utbytte0
Årsresultat52 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom190 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar11 000
Sum varige driftsmidler202 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler202 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post383 000
Sum omløpsmidler560 000
Sum eiendeler762 000
Sum egenkapital−874 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 579 000
Kortsiktig gjeld2 000
Skyldig offentlige avgifter53 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 000
Sum kortsiktig gjeld57 000
Sum egenkapital og gjeld762 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−5,95 %
Gjeldsgrad−1,81
Driftsmargin39,41 %
Likviditetsgrad9,82
Syklisk likviditetsgrad9,82
Egenkapitalandel−1,15
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English