company

IT & INTEGRATION AS

0860 OSLO

Avkastning på egenkapital
0,62 %
Likviditetsgrad
8,6
Gjeldsgrad
1,85
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter285 000
Årsresultat7 000
Sum eiendeler3 251 000
Sum egenkapital1 136 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter285 000
Sum driftskostnader260 000
Driftsresultat25 000
Sum finansinntekter−4 000
Sum finanskostnader10 000
Netto finans−14 000
Resultat før skatt10 000
Skattekostnad3 000
Årsresultat7 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 121 000
Sum omløpsmidler129 000
Sum eiendeler3 251 000
Sum opptjent egenkapital−264 000
Sum egenkapital1 136 000
Sum langsiktig gjeld2 100 000
Sum kortsiktig gjeld15 000
Sum egenkapital og gjeld3 251 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter285 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter285 000
Varekostnad1 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader260 000
Driftsresultat25 000
Sum finansinntekter−4 000
Sum finanskostnader10 000
Netto finans−14 000
Sum utbytte0
Årsresultat7 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar3 116 000
Sum varige driftsmidler3 116 000
Sum finansielle anleggsmidler5 000
Sum anleggsmidler3 121 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post12 000
Sum omløpsmidler129 000
Sum eiendeler3 251 000
Sum egenkapital1 136 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld2 100 000
Kortsiktig gjeld24 000
Skyldig offentlige avgifter1 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld15 000
Sum egenkapital og gjeld3 251 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital0,62 %
Gjeldsgrad1,85
Driftsmargin8,77 %
Likviditetsgrad8,6
Syklisk likviditetsgrad8,6
Egenkapitalandel0,35
Bruttomargin99,65 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English