company

BORETTSLAGET EBBELLS GATE 7

0179 OSLO

Avkastning på egenkapital
14,98 %
Likviditetsgrad
4,78
Gjeldsgrad
6,03
Nøkkeltall (NOK)2021
Sum driftsinntekter507 000
Årsresultat49 000
Sum eiendeler2 346 000
Sum egenkapital327 000
Resultatregnskap (NOK)2021
Sum driftsinntekter507 000
Sum driftskostnader435 000
Driftsresultat71 000
Sum finansinntekter12 000
Sum finanskostnader34 000
Netto finans−22 000
Resultat før skatt49 000
Skattekostnad0
Årsresultat49 000
Balanseregnskap (NOK)2021
Sum anleggsmidler2 127 000
Sum omløpsmidler220 000
Sum eiendeler2 346 000
Sum opptjent egenkapital321 000
Sum egenkapital327 000
Sum langsiktig gjeld1 973 000
Sum kortsiktig gjeld46 000
Sum egenkapital og gjeld2 346 000
Kontantstrøm (NOK)2021
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt507 000
Sum driftsinntekter507 000
Varekostnad0
Lønnskostnad27 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader435 000
Driftsresultat71 000
Sum finansinntekter12 000
Sum finanskostnader34 000
Netto finans−22 000
Sum utbytte0
Årsresultat49 000
Balansedetaljer (NOK)2021
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom2 127 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler2 127 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler2 127 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post192 000
Sum omløpsmidler220 000
Sum eiendeler2 346 000
Sum egenkapital327 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 973 000
Kortsiktig gjeld3 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld44 000
Sum kortsiktig gjeld46 000
Sum egenkapital og gjeld2 346 000
Finansielle nøkkeltall2021
Avkastning på egenkapital14,98 %
Gjeldsgrad6,03
Driftsmargin14 %
Likviditetsgrad4,78
Syklisk likviditetsgrad4,78
Egenkapitalandel0,14
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English