company

VESTLIA BORETTSLAG

3717 SKIEN

Avkastning på egenkapital
−0,13 %
Likviditetsgrad
8,6
Gjeldsgrad
2,59
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 459 000
Årsresultat−7 000
Sum eiendeler19 628 000
Sum egenkapital5 415 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 459 000
Sum driftskostnader1 358 000
Driftsresultat101 000
Sum finansinntekter21 000
Sum finanskostnader130 000
Netto finans−109 000
Resultat før skatt−7 000
Skattekostnad0
Årsresultat−7 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler18 090 000
Sum omløpsmidler1 539 000
Sum eiendeler19 628 000
Sum opptjent egenkapital5 415 000
Sum egenkapital5 415 000
Sum langsiktig gjeld14 034 000
Sum kortsiktig gjeld179 000
Sum egenkapital og gjeld19 628 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt1 459 000
Sum driftsinntekter1 459 000
Varekostnad0
Lønnskostnad58 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 358 000
Driftsresultat101 000
Sum finansinntekter21 000
Sum finanskostnader130 000
Netto finans−109 000
Sum utbytte0
Årsresultat−7 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom18 074 000
Maskiner/anlegg/biler15 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler18 090 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler18 090 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 342 000
Sum omløpsmidler1 539 000
Sum eiendeler19 628 000
Sum egenkapital5 415 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld14 034 000
Kortsiktig gjeld179 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld179 000
Sum egenkapital og gjeld19 628 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−0,13 %
Gjeldsgrad2,59
Driftsmargin6,92 %
Likviditetsgrad8,6
Syklisk likviditetsgrad8,6
Egenkapitalandel0,28
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English