company

FLISA STEININDUSTRI AS

2270 FLISA

Avkastning på egenkapital
14,93 %
Likviditetsgrad
2,6
Gjeldsgrad
0,29
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 024 000
Årsresultat259 000
Sum eiendeler3 074 000
Sum egenkapital1 735 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 024 000
Sum driftskostnader5 697 000
Driftsresultat327 000
Sum finansinntekter6 000
Sum finanskostnader22 000
Netto finans−16 000
Resultat før skatt310 000
Skattekostnad51 000
Årsresultat259 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler921 000
Sum omløpsmidler2 153 000
Sum eiendeler3 074 000
Sum opptjent egenkapital1 681 000
Sum egenkapital1 735 000
Sum langsiktig gjeld511 000
Sum kortsiktig gjeld828 000
Sum egenkapital og gjeld3 074 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter5 902 000
Annen driftsinntekt122 000
Sum driftsinntekter6 024 000
Varekostnad899 000
Lønnskostnad3 202 000
Ordinære avskrivninger120 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader5 697 000
Driftsresultat327 000
Sum finansinntekter6 000
Sum finanskostnader22 000
Netto finans−16 000
Sum utbytte0
Årsresultat259 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler48 000
Inventar842 000
Sum varige driftsmidler890 000
Sum finansielle anleggsmidler31 000
Sum anleggsmidler921 000
Varelager548 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 383 000
Sum omløpsmidler2 153 000
Sum eiendeler3 074 000
Sum egenkapital1 735 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld511 000
Kortsiktig gjeld106 000
Skyldig offentlige avgifter385 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld310 000
Sum kortsiktig gjeld828 000
Sum egenkapital og gjeld3 074 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital14,93 %
Gjeldsgrad0,29
Driftsmargin5,43 %
Likviditetsgrad2,6
Syklisk likviditetsgrad7,69
Egenkapitalandel0,56
Bruttomargin85,08 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English