company

STATCON AS

6004 ÅLESUND

Avkastning på egenkapital
312,75 %
Likviditetsgrad
−0
Gjeldsgrad
−8,23
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter688 000
Årsresultat−957 000
Sum eiendeler2 100 000
Sum egenkapital−306 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter688 000
Sum driftskostnader1 828 000
Driftsresultat−1 139 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader88 000
Netto finans−88 000
Resultat før skatt−1 227 000
Skattekostnad−270 000
Årsresultat−957 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler2 100 000
Sum omløpsmidler0
Sum eiendeler2 100 000
Sum opptjent egenkapital−406 000
Sum egenkapital−306 000
Sum langsiktig gjeld2 519 000
Sum kortsiktig gjeld−113 000
Sum egenkapital og gjeld2 100 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter688 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter688 000
Varekostnad0
Lønnskostnad21 000
Ordinære avskrivninger117 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 828 000
Driftsresultat−1 139 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader88 000
Netto finans−88 000
Sum utbytte0
Årsresultat−957 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler259 000
Fast eiendom151 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar457 000
Sum varige driftsmidler609 000
Sum finansielle anleggsmidler1 232 000
Sum anleggsmidler2 100 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler0
Sum eiendeler2 100 000
Sum egenkapital−306 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld2 519 000
Kortsiktig gjeld2 000
Skyldig offentlige avgifter−208 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld7 000
Sum kortsiktig gjeld−113 000
Sum egenkapital og gjeld2 100 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital312,75 %
Gjeldsgrad−8,23
Driftsmargin−165,55 %
Likviditetsgrad−0
Syklisk likviditetsgrad−0
Egenkapitalandel−0,15
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English