company

TAKSATOR AS

0694 OSLO

Avkastning på egenkapital
81,02 %
Likviditetsgrad
0,99
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter21 328 000
Årsresultat111 000
Sum eiendeler4 651 000
Sum egenkapital137 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter21 328 000
Sum driftskostnader21 177 000
Driftsresultat152 000
Sum finansinntekter13 000
Sum finanskostnader14 000
Netto finans−1 000
Resultat før skatt152 000
Skattekostnad41 000
Årsresultat111 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler160 000
Sum omløpsmidler4 491 000
Sum eiendeler4 651 000
Sum opptjent egenkapital37 000
Sum egenkapital137 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld4 514 000
Sum egenkapital og gjeld4 651 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter21 328 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter21 328 000
Varekostnad162 000
Lønnskostnad17 969 000
Ordinære avskrivninger36 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader21 177 000
Driftsresultat152 000
Sum finansinntekter13 000
Sum finanskostnader14 000
Netto finans−1 000
Sum utbytte0
Årsresultat111 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar115 000
Sum varige driftsmidler115 000
Sum finansielle anleggsmidler45 000
Sum anleggsmidler160 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post3 303 000
Sum omløpsmidler4 491 000
Sum eiendeler4 651 000
Sum egenkapital137 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld85 000
Skyldig offentlige avgifter1 980 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 408 000
Sum kortsiktig gjeld4 514 000
Sum egenkapital og gjeld4 651 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital81,02 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin0,71 %
Likviditetsgrad0,99
Syklisk likviditetsgrad0,99
Egenkapitalandel0,03
Bruttomargin99,24 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English