company

KARL-EWERTH HORNEMAN AS

0194 OSLO

Avkastning på egenkapital
−21,28 %
Likviditetsgrad
0
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter153 000
Årsresultat−60 000
Sum eiendeler725 000
Sum egenkapital282 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter153 000
Sum driftskostnader212 000
Driftsresultat−59 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader3 000
Netto finans−2 000
Resultat før skatt−60 000
Skattekostnad0
Årsresultat−60 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler722 000
Sum omløpsmidler2 000
Sum eiendeler725 000
Sum opptjent egenkapital−818 000
Sum egenkapital282 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld443 000
Sum egenkapital og gjeld725 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt153 000
Sum driftsinntekter153 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader212 000
Driftsresultat−59 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader3 000
Netto finans−2 000
Sum utbytte0
Årsresultat−60 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom600 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar123 000
Sum varige driftsmidler722 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler722 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post2 000
Sum omløpsmidler2 000
Sum eiendeler725 000
Sum egenkapital282 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld4 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld439 000
Sum kortsiktig gjeld443 000
Sum egenkapital og gjeld725 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−21,28 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−38,56 %
Likviditetsgrad0
Syklisk likviditetsgrad0
Egenkapitalandel0,39
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English