company

DIN SPORT AS

6800 FØRDE

Avkastning på egenkapital
9,21 %
Likviditetsgrad
1,61
Gjeldsgrad
0,35
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 335 000
Årsresultat97 000
Sum eiendeler3 570 000
Sum egenkapital1 053 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 335 000
Sum driftskostnader6 143 000
Driftsresultat192 000
Sum finansinntekter31 000
Sum finanskostnader126 000
Netto finans−95 000
Resultat før skatt97 000
Skattekostnad0
Årsresultat97 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler115 000
Sum omløpsmidler3 456 000
Sum eiendeler3 570 000
Sum opptjent egenkapital503 000
Sum egenkapital1 053 000
Sum langsiktig gjeld368 000
Sum kortsiktig gjeld2 149 000
Sum egenkapital og gjeld3 570 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter6 335 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter6 335 000
Varekostnad4 003 000
Lønnskostnad1 497 000
Ordinære avskrivninger3 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader6 143 000
Driftsresultat192 000
Sum finansinntekter31 000
Sum finanskostnader126 000
Netto finans−95 000
Sum utbytte0
Årsresultat97 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler9 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler106 000
Sum anleggsmidler115 000
Varelager3 256 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post73 000
Sum omløpsmidler3 456 000
Sum eiendeler3 570 000
Sum egenkapital1 053 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld368 000
Kortsiktig gjeld946 000
Skyldig offentlige avgifter106 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld568 000
Sum kortsiktig gjeld2 149 000
Sum egenkapital og gjeld3 570 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital9,21 %
Gjeldsgrad0,35
Driftsmargin3,03 %
Likviditetsgrad1,61
Syklisk likviditetsgrad−3,12
Egenkapitalandel0,29
Bruttomargin36,81 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English