company

SAMPSON AS

5536 HAUGESUND

Avkastning på egenkapital
2,39 %
Likviditetsgrad
1,37
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat56 000
Sum eiendeler6 339 000
Sum egenkapital2 339 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader18 000
Driftsresultat−18 000
Sum finansinntekter75 000
Sum finanskostnader0
Netto finans75 000
Resultat før skatt56 000
Skattekostnad0
Årsresultat56 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler852 000
Sum omløpsmidler5 487 000
Sum eiendeler6 339 000
Sum opptjent egenkapital0
Sum egenkapital2 339 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld4 000 000
Sum egenkapital og gjeld6 339 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader18 000
Driftsresultat−18 000
Sum finansinntekter75 000
Sum finanskostnader0
Netto finans75 000
Sum utbytte4 000 000
Årsresultat56 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler852 000
Sum anleggsmidler852 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post5 487 000
Sum omløpsmidler5 487 000
Sum eiendeler6 339 000
Sum egenkapital2 339 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte4 000 000
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld4 000 000
Sum egenkapital og gjeld6 339 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital2,39 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad1,37
Syklisk likviditetsgrad1,37
Egenkapitalandel0,37
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English