company

GODVIKSVINGENE 128 AS

5179 GODVIK

Avkastning på egenkapital
32,13 %
Likviditetsgrad
1,23
Gjeldsgrad
1,83
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 122 000
Årsresultat391 000
Sum eiendeler3 757 000
Sum egenkapital1 217 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 122 000
Sum driftskostnader535 000
Driftsresultat587 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader76 000
Netto finans−75 000
Resultat før skatt512 000
Skattekostnad121 000
Årsresultat391 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 368 000
Sum omløpsmidler389 000
Sum eiendeler3 757 000
Sum opptjent egenkapital1 017 000
Sum egenkapital1 217 000
Sum langsiktig gjeld2 224 000
Sum kortsiktig gjeld316 000
Sum egenkapital og gjeld3 757 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter188 000
Annen driftsinntekt934 000
Sum driftsinntekter1 122 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger209 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader535 000
Driftsresultat587 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader76 000
Netto finans−75 000
Sum utbytte0
Årsresultat391 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler86 000
Fast eiendom3 069 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar213 000
Sum varige driftsmidler3 282 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler3 368 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post215 000
Sum omløpsmidler389 000
Sum eiendeler3 757 000
Sum egenkapital1 217 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld2 224 000
Kortsiktig gjeld21 000
Skyldig offentlige avgifter20 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld201 000
Sum kortsiktig gjeld316 000
Sum egenkapital og gjeld3 757 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital32,13 %
Gjeldsgrad1,83
Driftsmargin52,32 %
Likviditetsgrad1,23
Syklisk likviditetsgrad1,23
Egenkapitalandel0,32
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English