company

WIRELESS-M2M AS

0781 OSLO

Avkastning på egenkapital
1,47 %
Likviditetsgrad
0
Gjeldsgrad
−0,31
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−1 000
Sum eiendeler0
Sum egenkapital−68 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader1 000
Driftsresultat−1 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−1 000
Skattekostnad0
Årsresultat−1 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler0
Sum eiendeler0
Sum opptjent egenkapital−3 485 000
Sum egenkapital−68 000
Sum langsiktig gjeld21 000
Sum kortsiktig gjeld47 000
Sum egenkapital og gjeld0
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 000
Driftsresultat−1 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−1 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler0
Sum eiendeler0
Sum egenkapital−68 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld21 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter5 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld43 000
Sum kortsiktig gjeld47 000
Sum egenkapital og gjeld0
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital1,47 %
Gjeldsgrad−0,31
Driftsmargin-
Likviditetsgrad0
Syklisk likviditetsgrad0
Egenkapitalandel-
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English