company

ILIOS KOMMUNIKASJON AS

1444 DRØBAK

Avkastning på egenkapital
144,12 %
Likviditetsgrad
0,9
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter852 000
Årsresultat98 000
Sum eiendeler420 000
Sum egenkapital68 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter852 000
Sum driftskostnader720 000
Driftsresultat126 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt126 000
Skattekostnad28 000
Årsresultat98 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler104 000
Sum omløpsmidler316 000
Sum eiendeler420 000
Sum opptjent egenkapital−34 000
Sum egenkapital68 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld353 000
Sum egenkapital og gjeld420 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter792 000
Annen driftsinntekt60 000
Sum driftsinntekter852 000
Varekostnad1 000
Lønnskostnad181 000
Ordinære avskrivninger15 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader720 000
Driftsresultat126 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat98 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler104 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler104 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post303 000
Sum omløpsmidler316 000
Sum eiendeler420 000
Sum egenkapital68 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter22 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld330 000
Sum kortsiktig gjeld353 000
Sum egenkapital og gjeld420 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital144,12 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin14,79 %
Likviditetsgrad0,9
Syklisk likviditetsgrad0,9
Egenkapitalandel0,16
Bruttomargin99,88 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English