company

SØRLIA BORETTSLAG

2003 LILLESTRØM

Avkastning på egenkapital
3,32 %
Likviditetsgrad
14,27
Gjeldsgrad
3,27
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 819 000
Årsresultat157 000
Sum eiendeler20 281 000
Sum egenkapital4 727 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 819 000
Sum driftskostnader1 482 000
Driftsresultat337 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader180 000
Netto finans−180 000
Resultat før skatt157 000
Skattekostnad0
Årsresultat157 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler19 068 000
Sum omløpsmidler1 213 000
Sum eiendeler20 281 000
Sum opptjent egenkapital4 725 000
Sum egenkapital4 727 000
Sum langsiktig gjeld15 469 000
Sum kortsiktig gjeld85 000
Sum egenkapital og gjeld20 281 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 768 000
Annen driftsinntekt52 000
Sum driftsinntekter1 819 000
Varekostnad0
Lønnskostnad126 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 482 000
Driftsresultat337 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader180 000
Netto finans−180 000
Sum utbytte0
Årsresultat157 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom19 068 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler19 068 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler19 068 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post860 000
Sum omløpsmidler1 213 000
Sum eiendeler20 281 000
Sum egenkapital4 727 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld15 469 000
Kortsiktig gjeld84 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 000
Sum kortsiktig gjeld85 000
Sum egenkapital og gjeld20 281 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital3,32 %
Gjeldsgrad3,27
Driftsmargin18,53 %
Likviditetsgrad14,27
Syklisk likviditetsgrad14,27
Egenkapitalandel0,23
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English