company

Top Print A/S

1395 HVALSTAD

Avkastning på egenkapital
0,68 %
Likviditetsgrad
24,4
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat11 000
Sum eiendeler1 622 000
Sum egenkapital1 618 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader22 000
Driftsresultat−22 000
Sum finansinntekter35 000
Sum finanskostnader0
Netto finans35 000
Resultat før skatt14 000
Skattekostnad3 000
Årsresultat11 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 500 000
Sum omløpsmidler122 000
Sum eiendeler1 622 000
Sum opptjent egenkapital1 162 000
Sum egenkapital1 618 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld5 000
Sum egenkapital og gjeld1 622 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader22 000
Driftsresultat−22 000
Sum finansinntekter35 000
Sum finanskostnader0
Netto finans35 000
Sum utbytte0
Årsresultat11 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler1 500 000
Sum anleggsmidler1 500 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post52 000
Sum omløpsmidler122 000
Sum eiendeler1 622 000
Sum egenkapital1 618 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld4 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld5 000
Sum egenkapital og gjeld1 622 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital0,68 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad24,4
Syklisk likviditetsgrad24,4
Egenkapitalandel1
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English