company

PERFECT PARTNER AS

1384 ASKER

Avkastning på egenkapital
−3,85 %
Likviditetsgrad
17,25
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter180 000
Årsresultat−5 000
Sum eiendeler138 000
Sum egenkapital130 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter180 000
Sum driftskostnader185 000
Driftsresultat−5 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−5 000
Skattekostnad0
Årsresultat−5 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler138 000
Sum eiendeler138 000
Sum opptjent egenkapital30 000
Sum egenkapital130 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld8 000
Sum egenkapital og gjeld138 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter180 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter180 000
Varekostnad153 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader185 000
Driftsresultat−5 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−5 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post138 000
Sum omløpsmidler138 000
Sum eiendeler138 000
Sum egenkapital130 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter1 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld7 000
Sum kortsiktig gjeld8 000
Sum egenkapital og gjeld138 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−3,85 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−2,78 %
Likviditetsgrad17,25
Syklisk likviditetsgrad17,25
Egenkapitalandel0,94
Bruttomargin15 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English