company

VIOLINA AS

0251 OSLO

Avkastning på egenkapital
−5,08 %
Likviditetsgrad
34,82
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−1 962 000
Sum eiendeler39 289 000
Sum egenkapital38 633 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader776 000
Driftsresultat−776 000
Sum finansinntekter1 432 000
Sum finanskostnader2 618 000
Netto finans−1 186 000
Resultat før skatt−1 962 000
Skattekostnad0
Årsresultat−1 962 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler16 448 000
Sum omløpsmidler22 841 000
Sum eiendeler39 289 000
Sum opptjent egenkapital36 249 000
Sum egenkapital38 633 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld656 000
Sum egenkapital og gjeld39 289 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad599 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader776 000
Driftsresultat−776 000
Sum finansinntekter1 432 000
Sum finanskostnader2 618 000
Netto finans−1 186 000
Sum utbytte0
Årsresultat−1 962 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler16 448 000
Sum anleggsmidler16 448 000
Varelager0
Sum investeringer22 137 000
Kasse/Bank/Post633 000
Sum omløpsmidler22 841 000
Sum eiendeler39 289 000
Sum egenkapital38 633 000
Kortsiktig konserngjeld200 000
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld456 000
Sum kortsiktig gjeld656 000
Sum egenkapital og gjeld39 289 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−5,08 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad34,82
Syklisk likviditetsgrad34,82
Egenkapitalandel0,98
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English