company

FABIENNE AS

4580 LYNGDAL

Avkastning på egenkapital
28,29 %
Likviditetsgrad
1,41
Gjeldsgrad
0,31
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter7 806 000
Årsresultat174 000
Sum eiendeler2 693 000
Sum egenkapital615 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter7 806 000
Sum driftskostnader7 578 000
Driftsresultat228 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader54 000
Netto finans−54 000
Resultat før skatt174 000
Skattekostnad0
Årsresultat174 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler37 000
Sum omløpsmidler2 657 000
Sum eiendeler2 693 000
Sum opptjent egenkapital265 000
Sum egenkapital615 000
Sum langsiktig gjeld189 000
Sum kortsiktig gjeld1 889 000
Sum egenkapital og gjeld2 693 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter7 806 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter7 806 000
Varekostnad4 134 000
Lønnskostnad2 514 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader7 578 000
Driftsresultat228 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader54 000
Netto finans−54 000
Sum utbytte0
Årsresultat174 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler37 000
Sum anleggsmidler37 000
Varelager2 216 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post319 000
Sum omløpsmidler2 657 000
Sum eiendeler2 693 000
Sum egenkapital615 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld189 000
Kortsiktig gjeld319 000
Skyldig offentlige avgifter398 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 172 000
Sum kortsiktig gjeld1 889 000
Sum egenkapital og gjeld2 693 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital28,29 %
Gjeldsgrad0,31
Driftsmargin2,92 %
Likviditetsgrad1,41
Syklisk likviditetsgrad−8,13
Egenkapitalandel0,23
Bruttomargin47,04 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English