company

RÅDHUSET VINGELEN AS

2540 TOLGA

Avkastning på egenkapital
−6,3 %
Likviditetsgrad
0,92
Gjeldsgrad
0,35
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 216 000
Årsresultat−8 000
Sum eiendeler929 000
Sum egenkapital127 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 216 000
Sum driftskostnader3 216 000
Driftsresultat−1 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader7 000
Netto finans−7 000
Resultat før skatt−8 000
Skattekostnad0
Årsresultat−8 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler231 000
Sum omløpsmidler698 000
Sum eiendeler929 000
Sum opptjent egenkapital−353 000
Sum egenkapital127 000
Sum langsiktig gjeld45 000
Sum kortsiktig gjeld757 000
Sum egenkapital og gjeld929 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter3 096 000
Annen driftsinntekt120 000
Sum driftsinntekter3 216 000
Varekostnad129 000
Lønnskostnad2 548 000
Ordinære avskrivninger5 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader3 216 000
Driftsresultat−1 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader7 000
Netto finans−7 000
Sum utbytte0
Årsresultat−8 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler119 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar67 000
Sum varige driftsmidler67 000
Sum finansielle anleggsmidler45 000
Sum anleggsmidler231 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post110 000
Sum omløpsmidler698 000
Sum eiendeler929 000
Sum egenkapital127 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld45 000
Kortsiktig gjeld128 000
Skyldig offentlige avgifter278 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld350 000
Sum kortsiktig gjeld757 000
Sum egenkapital og gjeld929 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−6,3 %
Gjeldsgrad0,35
Driftsmargin−0,03 %
Likviditetsgrad0,92
Syklisk likviditetsgrad0,92
Egenkapitalandel0,14
Bruttomargin95,99 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English