company

INSTALLATØRSERVICE AS

5224 NESTTUN

Avkastning på egenkapital
91,2 %
Likviditetsgrad
1,65
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat1 824 000
Sum eiendeler3 833 000
Sum egenkapital2 000 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader14 000
Driftsresultat−14 000
Sum finansinntekter1 847 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 847 000
Resultat før skatt1 833 000
Skattekostnad9 000
Årsresultat1 824 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler800 000
Sum omløpsmidler3 033 000
Sum eiendeler3 833 000
Sum opptjent egenkapital1 900 000
Sum egenkapital2 000 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 833 000
Sum egenkapital og gjeld3 833 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader14 000
Driftsresultat−14 000
Sum finansinntekter1 847 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 847 000
Sum utbytte1 824 000
Årsresultat1 824 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler800 000
Sum anleggsmidler800 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post553 000
Sum omløpsmidler3 033 000
Sum eiendeler3 833 000
Sum egenkapital2 000 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte1 824 000
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 833 000
Sum egenkapital og gjeld3 833 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital91,2 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad1,65
Syklisk likviditetsgrad1,65
Egenkapitalandel0,52
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English