company

JAREMA HOLDING AS

6055 GODØYA

Avkastning på egenkapital
39,32 %
Likviditetsgrad
0,23
Gjeldsgrad
0,02
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 585 000
Årsresultat1 404 000
Sum eiendeler7 540 000
Sum egenkapital3 571 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 585 000
Sum driftskostnader2 277 000
Driftsresultat308 000
Sum finansinntekter1 304 000
Sum finanskostnader129 000
Netto finans1 175 000
Resultat før skatt1 483 000
Skattekostnad79 000
Årsresultat1 404 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler6 657 000
Sum omløpsmidler883 000
Sum eiendeler7 540 000
Sum opptjent egenkapital3 363 000
Sum egenkapital3 571 000
Sum langsiktig gjeld72 000
Sum kortsiktig gjeld3 898 000
Sum egenkapital og gjeld7 540 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter2 585 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter2 585 000
Varekostnad0
Lønnskostnad1 797 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 277 000
Driftsresultat308 000
Sum finansinntekter1 304 000
Sum finanskostnader129 000
Netto finans1 175 000
Sum utbytte2 500 000
Årsresultat1 404 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom753 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar389 000
Sum varige driftsmidler1 143 000
Sum finansielle anleggsmidler5 514 000
Sum anleggsmidler6 657 000
Varelager0
Sum investeringer761 000
Kasse/Bank/Post101 000
Sum omløpsmidler883 000
Sum eiendeler7 540 000
Sum egenkapital3 571 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld72 000
Kortsiktig gjeld44 000
Skyldig offentlige avgifter237 000
Sum utbytte2 500 000
Annen kortsiktig gjeld182 000
Sum kortsiktig gjeld3 898 000
Sum egenkapital og gjeld7 540 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital39,32 %
Gjeldsgrad0,02
Driftsmargin11,91 %
Likviditetsgrad0,23
Syklisk likviditetsgrad0,23
Egenkapitalandel0,47
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English