company

BJØRNSEN EIENDOM AS

4313 SANDNES

Avkastning på egenkapital
49,53 %
Likviditetsgrad
0,16
Gjeldsgrad
−2,96
Nøkkeltall (NOK)2021
Sum driftsinntekter771 000
Årsresultat−797 000
Sum eiendeler3 937 000
Sum egenkapital−1 609 000
Resultatregnskap (NOK)2021
Sum driftsinntekter771 000
Sum driftskostnader1 597 000
Driftsresultat−827 000
Sum finansinntekter8 000
Sum finanskostnader203 000
Netto finans−195 000
Resultat før skatt−1 022 000
Skattekostnad−225 000
Årsresultat−797 000
Balanseregnskap (NOK)2021
Sum anleggsmidler3 809 000
Sum omløpsmidler128 000
Sum eiendeler3 937 000
Sum opptjent egenkapital−1 709 000
Sum egenkapital−1 609 000
Sum langsiktig gjeld4 756 000
Sum kortsiktig gjeld790 000
Sum egenkapital og gjeld3 937 000
Kontantstrøm (NOK)2021
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt771 000
Sum driftsinntekter771 000
Varekostnad0
Lønnskostnad128 000
Ordinære avskrivninger92 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 597 000
Driftsresultat−827 000
Sum finansinntekter8 000
Sum finanskostnader203 000
Netto finans−195 000
Sum utbytte0
Årsresultat−797 000
Balansedetaljer (NOK)2021
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler647 000
Fast eiendom2 645 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler2 645 000
Sum finansielle anleggsmidler517 000
Sum anleggsmidler3 809 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post11 000
Sum omløpsmidler128 000
Sum eiendeler3 937 000
Sum egenkapital−1 609 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld4 756 000
Kortsiktig gjeld87 000
Skyldig offentlige avgifter7 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld645 000
Sum kortsiktig gjeld790 000
Sum egenkapital og gjeld3 937 000
Finansielle nøkkeltall2021
Avkastning på egenkapital49,53 %
Gjeldsgrad−2,96
Driftsmargin−107,26 %
Likviditetsgrad0,16
Syklisk likviditetsgrad0,16
Egenkapitalandel−0,41
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English