company

FREDRIKSTAD MOTORSENTER AS

1623 GRESSVIK

Avkastning på egenkapital
62,81 %
Likviditetsgrad
0,64
Gjeldsgrad
−0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 344 000
Årsresultat−201 000
Sum eiendeler730 000
Sum egenkapital−320 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 344 000
Sum driftskostnader5 569 000
Driftsresultat−205 000
Sum finansinntekter7 000
Sum finanskostnader4 000
Netto finans3 000
Resultat før skatt−201 000
Skattekostnad0
Årsresultat−201 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler54 000
Sum omløpsmidler676 000
Sum eiendeler730 000
Sum opptjent egenkapital−420 000
Sum egenkapital−320 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 050 000
Sum egenkapital og gjeld730 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter5 283 000
Annen driftsinntekt61 000
Sum driftsinntekter5 344 000
Varekostnad1 869 000
Lønnskostnad2 383 000
Ordinære avskrivninger3 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader5 569 000
Driftsresultat−205 000
Sum finansinntekter7 000
Sum finanskostnader4 000
Netto finans3 000
Sum utbytte0
Årsresultat−201 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar27 000
Sum varige driftsmidler27 000
Sum finansielle anleggsmidler28 000
Sum anleggsmidler54 000
Varelager62 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post337 000
Sum omløpsmidler676 000
Sum eiendeler730 000
Sum egenkapital−320 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter238 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld812 000
Sum kortsiktig gjeld1 050 000
Sum egenkapital og gjeld730 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital62,81 %
Gjeldsgrad−0
Driftsmargin−3,84 %
Likviditetsgrad0,64
Syklisk likviditetsgrad0,68
Egenkapitalandel−0,44
Bruttomargin65,03 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English