company

PARAT AS

6456 SKÅLA

Avkastning på egenkapital
42,31 %
Likviditetsgrad
2,57
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter940 000
Årsresultat176 000
Sum eiendeler679 000
Sum egenkapital416 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter940 000
Sum driftskostnader757 000
Driftsresultat184 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader8 000
Netto finans−8 000
Resultat før skatt176 000
Skattekostnad0
Årsresultat176 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler679 000
Sum eiendeler679 000
Sum opptjent egenkapital304 000
Sum egenkapital416 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld264 000
Sum egenkapital og gjeld679 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter900 000
Annen driftsinntekt40 000
Sum driftsinntekter940 000
Varekostnad382 000
Lønnskostnad21 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader757 000
Driftsresultat184 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader8 000
Netto finans−8 000
Sum utbytte0
Årsresultat176 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager297 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post229 000
Sum omløpsmidler679 000
Sum eiendeler679 000
Sum egenkapital416 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld32 000
Skyldig offentlige avgifter82 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld150 000
Sum kortsiktig gjeld264 000
Sum egenkapital og gjeld679 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital42,31 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin19,57 %
Likviditetsgrad2,57
Syklisk likviditetsgrad−20,58
Egenkapitalandel0,61
Bruttomargin59,36 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English