company

EGGEN AS

2315 HAMAR

Avkastning på egenkapital
0,58 %
Likviditetsgrad
24,63
Gjeldsgrad
0,16
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter530 000
Årsresultat22 000
Sum eiendeler4 450 000
Sum egenkapital3 763 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter530 000
Sum driftskostnader489 000
Driftsresultat41 000
Sum finansinntekter12 000
Sum finanskostnader24 000
Netto finans−12 000
Resultat før skatt28 000
Skattekostnad6 000
Årsresultat22 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler2 505 000
Sum omløpsmidler1 946 000
Sum eiendeler4 450 000
Sum opptjent egenkapital3 163 000
Sum egenkapital3 763 000
Sum langsiktig gjeld609 000
Sum kortsiktig gjeld79 000
Sum egenkapital og gjeld4 450 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter530 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter530 000
Varekostnad0
Lønnskostnad54 000
Ordinære avskrivninger66 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader489 000
Driftsresultat41 000
Sum finansinntekter12 000
Sum finanskostnader24 000
Netto finans−12 000
Sum utbytte0
Årsresultat22 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom2 470 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar29 000
Sum varige driftsmidler2 500 000
Sum finansielle anleggsmidler5 000
Sum anleggsmidler2 505 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 750 000
Sum omløpsmidler1 946 000
Sum eiendeler4 450 000
Sum egenkapital3 763 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld609 000
Kortsiktig gjeld3 000
Skyldig offentlige avgifter57 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld15 000
Sum kortsiktig gjeld79 000
Sum egenkapital og gjeld4 450 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital0,58 %
Gjeldsgrad0,16
Driftsmargin7,74 %
Likviditetsgrad24,63
Syklisk likviditetsgrad24,63
Egenkapitalandel0,85
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English