company

LERVIK AS

7200 KYRKSÆTERØRA

Avkastning på egenkapital
21,92 %
Likviditetsgrad
2,94
Gjeldsgrad
0,07
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter33 797 000
Årsresultat3 034 000
Sum eiendeler19 519 000
Sum egenkapital13 842 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter33 797 000
Sum driftskostnader29 843 000
Driftsresultat3 955 000
Sum finansinntekter53 000
Sum finanskostnader108 000
Netto finans−55 000
Resultat før skatt3 900 000
Skattekostnad866 000
Årsresultat3 034 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler5 740 000
Sum omløpsmidler13 779 000
Sum eiendeler19 519 000
Sum opptjent egenkapital12 330 000
Sum egenkapital13 842 000
Sum langsiktig gjeld998 000
Sum kortsiktig gjeld4 679 000
Sum egenkapital og gjeld19 519 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter33 793 000
Annen driftsinntekt4 000
Sum driftsinntekter33 797 000
Varekostnad23 212 000
Lønnskostnad3 954 000
Ordinære avskrivninger448 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader29 843 000
Driftsresultat3 955 000
Sum finansinntekter53 000
Sum finanskostnader108 000
Netto finans−55 000
Sum utbytte1 000 000
Årsresultat3 034 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler372 000
Fast eiendom4 650 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar718 000
Sum varige driftsmidler5 368 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler5 740 000
Varelager6 560 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post4 700 000
Sum omløpsmidler13 779 000
Sum eiendeler19 519 000
Sum egenkapital13 842 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld998 000
Kortsiktig gjeld1 799 000
Skyldig offentlige avgifter467 000
Sum utbytte1 000 000
Annen kortsiktig gjeld560 000
Sum kortsiktig gjeld4 679 000
Sum egenkapital og gjeld19 519 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital21,92 %
Gjeldsgrad0,07
Driftsmargin11,7 %
Likviditetsgrad2,94
Syklisk likviditetsgrad−7,33
Egenkapitalandel0,71
Bruttomargin31,32 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English