company

NILI AS

5153 BØNES

Avkastning på egenkapital
0,11 %
Likviditetsgrad
17,07
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat3 000
Sum eiendeler2 803 000
Sum egenkapital2 713 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader4 000
Driftsresultat−4 000
Sum finansinntekter24 000
Sum finanskostnader14 000
Netto finans10 000
Resultat før skatt6 000
Skattekostnad3 000
Årsresultat3 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 267 000
Sum omløpsmidler1 536 000
Sum eiendeler2 803 000
Sum opptjent egenkapital2 175 000
Sum egenkapital2 713 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld90 000
Sum egenkapital og gjeld2 803 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader4 000
Driftsresultat−4 000
Sum finansinntekter24 000
Sum finanskostnader14 000
Netto finans10 000
Sum utbytte3 000
Årsresultat3 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler1 267 000
Sum anleggsmidler1 267 000
Varelager0
Sum investeringer37 000
Kasse/Bank/Post3 000
Sum omløpsmidler1 536 000
Sum eiendeler2 803 000
Sum egenkapital2 713 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte3 000
Annen kortsiktig gjeld83 000
Sum kortsiktig gjeld90 000
Sum egenkapital og gjeld2 803 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital0,11 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad17,07
Syklisk likviditetsgrad17,07
Egenkapitalandel0,97
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English