company

LUNDE SKOG AS

2848 SKREIA

Avkastning på egenkapital
28,83 %
Likviditetsgrad
1,85
Gjeldsgrad
0,13
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter19 046 000
Årsresultat1 911 000
Sum eiendeler11 963 000
Sum egenkapital6 628 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter19 046 000
Sum driftskostnader16 665 000
Driftsresultat2 380 000
Sum finansinntekter71 000
Sum finanskostnader0
Netto finans71 000
Resultat før skatt2 451 000
Skattekostnad540 000
Årsresultat1 911 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 754 000
Sum omløpsmidler8 209 000
Sum eiendeler11 963 000
Sum opptjent egenkapital4 157 000
Sum egenkapital6 628 000
Sum langsiktig gjeld886 000
Sum kortsiktig gjeld4 449 000
Sum egenkapital og gjeld11 963 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter17 896 000
Annen driftsinntekt1 150 000
Sum driftsinntekter19 046 000
Varekostnad5 636 000
Lønnskostnad6 195 000
Ordinære avskrivninger861 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader16 665 000
Driftsresultat2 380 000
Sum finansinntekter71 000
Sum finanskostnader0
Netto finans71 000
Sum utbytte1 500 000
Årsresultat1 911 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler3 754 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler3 754 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler3 754 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post4 096 000
Sum omløpsmidler8 209 000
Sum eiendeler11 963 000
Sum egenkapital6 628 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld886 000
Kortsiktig gjeld1 063 000
Skyldig offentlige avgifter786 000
Sum utbytte1 500 000
Annen kortsiktig gjeld606 000
Sum kortsiktig gjeld4 449 000
Sum egenkapital og gjeld11 963 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital28,83 %
Gjeldsgrad0,13
Driftsmargin12,5 %
Likviditetsgrad1,85
Syklisk likviditetsgrad1,85
Egenkapitalandel0,55
Bruttomargin70,41 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English