company

GRINDE AS

1384 ASKER

Avkastning på egenkapital
16,59 %
Likviditetsgrad
0,04
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 335 000
Årsresultat2 089 000
Sum eiendeler17 351 000
Sum egenkapital12 590 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 335 000
Sum driftskostnader3 438 000
Driftsresultat2 896 000
Sum finansinntekter6 000
Sum finanskostnader78 000
Netto finans−72 000
Resultat før skatt2 824 000
Skattekostnad735 000
Årsresultat2 089 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler17 161 000
Sum omløpsmidler190 000
Sum eiendeler17 351 000
Sum opptjent egenkapital12 490 000
Sum egenkapital12 590 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld4 761 000
Sum egenkapital og gjeld17 351 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter5 266 000
Annen driftsinntekt1 069 000
Sum driftsinntekter6 335 000
Varekostnad0
Lønnskostnad546 000
Ordinære avskrivninger1 171 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader3 438 000
Driftsresultat2 896 000
Sum finansinntekter6 000
Sum finanskostnader78 000
Netto finans−72 000
Sum utbytte2 100 000
Årsresultat2 089 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom15 422 000
Maskiner/anlegg/biler339 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler15 761 000
Sum finansielle anleggsmidler1 400 000
Sum anleggsmidler17 161 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post43 000
Sum omløpsmidler190 000
Sum eiendeler17 351 000
Sum egenkapital12 590 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld106 000
Skyldig offentlige avgifter34 000
Sum utbytte2 100 000
Annen kortsiktig gjeld234 000
Sum kortsiktig gjeld4 761 000
Sum egenkapital og gjeld17 351 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital16,59 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin45,71 %
Likviditetsgrad0,04
Syklisk likviditetsgrad0,04
Egenkapitalandel0,73
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English