company

MEA NÆRING AS

9180 SKJERVØY

Avkastning på egenkapital
−4,41 %
Likviditetsgrad
34,68
Gjeldsgrad
0,01
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter927 000
Årsresultat−124 000
Sum eiendeler2 918 000
Sum egenkapital2 809 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter927 000
Sum driftskostnader1 093 000
Driftsresultat−167 000
Sum finansinntekter7 000
Sum finanskostnader0
Netto finans7 000
Resultat før skatt−159 000
Skattekostnad−35 000
Årsresultat−124 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler5 000
Sum omløpsmidler2 913 000
Sum eiendeler2 918 000
Sum opptjent egenkapital436 000
Sum egenkapital2 809 000
Sum langsiktig gjeld26 000
Sum kortsiktig gjeld84 000
Sum egenkapital og gjeld2 918 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter927 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter927 000
Varekostnad0
Lønnskostnad66 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 093 000
Driftsresultat−167 000
Sum finansinntekter7 000
Sum finanskostnader0
Netto finans7 000
Sum utbytte0
Årsresultat−124 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler5 000
Sum anleggsmidler5 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post868 000
Sum omløpsmidler2 913 000
Sum eiendeler2 918 000
Sum egenkapital2 809 000
Kortsiktig konserngjeld50 000
Sum langsiktig gjeld26 000
Kortsiktig gjeld19 000
Skyldig offentlige avgifter4 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld11 000
Sum kortsiktig gjeld84 000
Sum egenkapital og gjeld2 918 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−4,41 %
Gjeldsgrad0,01
Driftsmargin−18,02 %
Likviditetsgrad34,68
Syklisk likviditetsgrad34,68
Egenkapitalandel0,96
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English