company

BØ BLAD AS

3800 BØ I TELEMARK

Avkastning på egenkapital
−23,14 %
Likviditetsgrad
1,19
Gjeldsgrad
0,06
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter9 574 000
Årsresultat−425 000
Sum eiendeler5 184 000
Sum egenkapital1 837 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter9 574 000
Sum driftskostnader10 215 000
Driftsresultat−641 000
Sum finansinntekter221 000
Sum finanskostnader10 000
Netto finans211 000
Resultat før skatt−429 000
Skattekostnad−5 000
Årsresultat−425 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 336 000
Sum omløpsmidler3 848 000
Sum eiendeler5 184 000
Sum opptjent egenkapital1 734 000
Sum egenkapital1 837 000
Sum langsiktig gjeld111 000
Sum kortsiktig gjeld3 236 000
Sum egenkapital og gjeld5 184 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter8 260 000
Annen driftsinntekt1 314 000
Sum driftsinntekter9 574 000
Varekostnad2 612 000
Lønnskostnad5 759 000
Ordinære avskrivninger138 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader10 215 000
Driftsresultat−641 000
Sum finansinntekter221 000
Sum finanskostnader10 000
Netto finans211 000
Sum utbytte0
Årsresultat−425 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler29 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar297 000
Sum varige driftsmidler297 000
Sum finansielle anleggsmidler1 010 000
Sum anleggsmidler1 336 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post2 934 000
Sum omløpsmidler3 848 000
Sum eiendeler5 184 000
Sum egenkapital1 837 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld111 000
Kortsiktig gjeld777 000
Skyldig offentlige avgifter467 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 993 000
Sum kortsiktig gjeld3 236 000
Sum egenkapital og gjeld5 184 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−23,14 %
Gjeldsgrad0,06
Driftsmargin−6,7 %
Likviditetsgrad1,19
Syklisk likviditetsgrad1,19
Egenkapitalandel0,35
Bruttomargin72,72 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English