company

STIFTELSEN MARITIM VIDEREGÅENDE SKOLE SØRLANDET

4632 KRISTIANSAND S

Avkastning på egenkapital
0 %
Likviditetsgrad
1,58
Gjeldsgrad
6,23
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter24 957 000
Årsresultat0
Sum eiendeler26 827 000
Sum egenkapital3 281 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter24 957 000
Sum driftskostnader24 468 000
Driftsresultat489 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader489 000
Netto finans−489 000
Resultat før skatt0
Skattekostnad0
Årsresultat0
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler21 923 000
Sum omløpsmidler4 904 000
Sum eiendeler26 827 000
Sum opptjent egenkapital3 081 000
Sum egenkapital3 281 000
Sum langsiktig gjeld20 441 000
Sum kortsiktig gjeld3 105 000
Sum egenkapital og gjeld26 827 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter20 195 000
Annen driftsinntekt4 762 000
Sum driftsinntekter24 957 000
Varekostnad741 000
Lønnskostnad4 299 000
Ordinære avskrivninger1 243 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader24 468 000
Driftsresultat489 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader489 000
Netto finans−489 000
Sum utbytte0
Årsresultat0
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom772 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar201 000
Sum varige driftsmidler21 923 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler21 923 000
Varelager602 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 191 000
Sum omløpsmidler4 904 000
Sum eiendeler26 827 000
Sum egenkapital3 281 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld20 441 000
Kortsiktig gjeld1 107 000
Skyldig offentlige avgifter294 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 704 000
Sum kortsiktig gjeld3 105 000
Sum egenkapital og gjeld26 827 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital0 %
Gjeldsgrad6,23
Driftsmargin1,96 %
Likviditetsgrad1,58
Syklisk likviditetsgrad1,96
Egenkapitalandel0,12
Bruttomargin97,03 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English